Ibnu Hajar Al Asqalani, Yatim dan Cerdas Sejak Kecil

Ilustrasi pria duduk di masjid. (Foto: Net)

MOESLIM.ID | Ibnu Hajar Al Asqalani adalah Al Hafizh Syihaabud Diin Abul Fadhl Ahmad bin Ali Al Kinani, ia dijuluki dengan Syaikhul Islam. Ibnu Hajar merupakan panggilan yang disandarkan pada salah satu kakeknya.

Ibnu Hajar lahir pada bulan Syakban tahun 773 Hijriyah di pinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Ibnu Hajar berasal dari Asqalan, tempat lahirnya di Mesir, tempat tinggalnya di Kairo.

Nama lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al Kannani Al Asqalani Al Mishri.

Baca Juga:  Abu Sufyan Bin Harb, Sang Sahabat Sekaligus Mertua Rasulullah

Ibnu Hajar tumbuh dalam keadaan yatim. Kedua orang tuanya telah meniggal dunia semasa kecil. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 777 H. Ibunya meninggal dunia sebelum itu.

Sejak kecil, ia sudah dikenal cerdas dan memiliki hafalan yang kuat dan dikarunia kecerdasan dalam memahami hadits secara riwayat dan diroyah. Ia mengetahui hadits dari sisi sanad, matan, illah, isthilah, dan fikih.