Iman Kepada Qadha dan Qadar Membuahkan Tawakkal

Ilustrasi iman kepada qadha dan qadar. (Foto: Net)

MOESLIM.ID | Iman kepada qadha dan qadar yang Allah Subhanahu wa Ta’ala tetapkan membuahkan hikmah yang luar biasa, dan pengaruhnya kembali kepada individu dan komunitas masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.

Iman kepada qadar akan membawa seseorang kepada keikhlasan, sehingga motivasinya dalam segala perbuatannya ialah melaksanakan perintah Allah.

Orang yang beriman kepada qadar mengetahui, bahwa perintah adalah perintah Allah dan kekuasaan adalah kekuasaan-Nya, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi, serta tidak ada yang dapat menolak karunia dan ketetapan-Nya.

Iman kepada qadar akan membawa seseorang kepada tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tawakkal adalah inti ibadah, sedangkan tawakkal tidaklah sah dan lurus kecuali bagi siapa yang beriman kepada qadar sesuai dengan cara yang benar.

Tawakkal menurut syari’at adalah mengarahkan hati kepada Allah pada saat beramal, meminta pertolongan, dan bersandar kepada-Nya semata. Syari’at memerintahkan kepada orang yang beramal agar hatinya berhimpun di atas pelita tawakkal dan penyerahan diri.